Coding Pirates

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Sverigesgade 20, 5000 Odense C - CVR 35552316

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.codingpirates.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.246726)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Coding Pirates ' landsdækkende arbejde med at fremme børn og unges produktive og kreative IT-kompetencer via afholdelse af klubaftener.
Frivillige kræfter er fundamentet I Coding Pilrates, og pengene bliver derfor brugt til at understøtte dem og deres uvurderlige arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03823