Coast Bridge

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Coast Bridge, Alliancevej 11, 2. th. 2450 København SV

CVR. 40801596

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for opbygning og drift af en skole i et lille fiskesamfund i Ghana. Herunder lønomkostninger, bøger, færdiggørelse af lokaler mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02244