CHIMALAYA Charity

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Ravnsnæsvej 105, 3460 Birkerød, CVR 33697589

https://www.chimalayacharity.com/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.chimalayacharity.com/ ), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook & Instagram), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 72582) og kontooverførsel (Reg. nr.: 6820 kontonr.:0001474845).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Chimalaya Charitys arbejde i Nepal med bekæmpelse af fejlernæring og børnedødelighed. Det sker ved at støtte mødre og deres nyfødte børn med hjemmebesøg af sundhedsplejerske efter den danske model, samt mødregrupper mv.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02562