Center for Væredygtighed

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Skovgaardsgade 3A, 8000 Aarhus C, CVR 35778810

www.vaeredygtighed.org

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.vaeredygtighed.org), online indsamlingsplatform og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel. (reg.nr.:9570 kon-tonr.:13091439)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte Væredygtigheds aktiviteter, i overensstemmelse med Center for Væredygtigheds formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02882