CENTER FOR RIDEFYSIOTERAPI ApS

19-08-2021

Kontaktoplysninger

Rødbyvej 6B, 4930 Maribo - CVR 35376933

Indsamlingsperiode

Fra den 19. maj 2021 til den 19. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.37165)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hestene på Center for Ridefysioterapi.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. februar 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03628