Center for politiske studier

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Center for politiske studier, Landgreven 3, 1301 København K

www.cepos.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.cepos.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 25275) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for CEPOS’ generelle virke.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02463