Center for Magtanalyse

14-06-2021

Kontaktoplysninger

Gudenåvej 27, 3. th., 2720 Vanløse

Indsamlingsperiode

Fra den 15. juni 2020 til den 14. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60878841) og konto-overførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for etablering og drift af Center for Magtanalyses primære indsatser, som er støttegrupper til voldsramte og dataindsamling.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til doneres midlernes til andre ensartede foreninger.
I tilfælde af, at Center for Magtanalyse opløses, videregives midlerne til andre ensartede foreninger.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02624