CareForOthers

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 12. april 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60350) og kontooverførsel (Reg. 5501 Konto 0748148388)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for ”Projekt uddeling af varme retter”. Herunder til uddeling af varme retter i Chad Central Afrika, Yemen og Gaza.
 I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til et andet projekt som kan hjælpe de trængende.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. Juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03492