CareForOthers - Hjælp til borgerkrig, fattigdom, naturkatastrofer mm.

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sionsgade 26, 2100 København Ø - CVR 34795657

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.careforothers.dk) og sociale medier (Facebook, Instagram, YouTube).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 60350) og kontooverførsel (Reg. 5501 Konto 0748148388)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælpe til trængende folk rundt omkring i verdenen. Eksempelvis dårlige forhold forsaget af borgerkrig, fattigdom eller naturkatastrofer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03229