Cannabis Danmark

28-02-2021

Kontaktoplysninger

Bygmestervej 57, 2400 København NV, CVR 38851217

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 28. februar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.cannabisdanmark.dk), online ind-samlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at gøre Danmark til et foregangsland i udviklingen og anvendelse af medicinsk cannabis samt forskning til gavn for behandling af patienter.  Derud over anvendes midlerne til drift af sekretariatet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. august 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02217