Bryd tavsheden

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Kronprinsessegade 18, 1306 København K, CVR-nr.: 26548314

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.brydtavsheden.dk), online indsamlingsplatform, og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel(Reg.nr.:5501 kon-tonr.:5966741830).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bryd Tavshedens formål med at oplyse om, forebygge og afhjælpe børne- og kærestevold. Det gør vi gennem oplysningskampagner, Temaoplæg om Vold og rådgivning over telefon, chat, brevkasse samt i Basen, hvor børn og unge kan henvende sig for en personlig samtale.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02886