Bornholms Hesteinternat Mosekær

22-01-2021

Kontaktoplysninger

Nordre Lyngvej 1, 3782 Klemensker

Indsamlingsperiode

Fra den 23. januar 2020 til den 22. januar 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bornholmshesteinternat.dk)

og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for nødstødte heste på hesteinternatet. Herunder foder, dyrlæge, medicin, smed mm. samt driften af Bornholms Hesteinternat Mosekær.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 22. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02167