Børnenes Ven Minna Due Jensens Fond

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Ormstrupvej 36, 8850 Bjerringbro - CVR 35923640

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.børnenesven.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.47424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk støtte til børn og unge i Viborg kommune, så flest mulige får oplevelser og sejre i fritidsfællesskabet, uanset de hjemlige sociale og økonomiske forhold.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03105