Børnehaven Lodsvej

09-11-2021

Kontaktoplysninger

Lodsvej 64, 2650 Hvidovre

CVR-nr.: 29582912

Indsamlingsperiode

Fra den 20. november 2020 til den 9. november 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (www.gofundme.com) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (indsamlingskonto:Regnr.:.8401 kontonr.:0001188772)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til en ny sandkasse på legepladsen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. maj 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02952