Børn og Unges Trivsel

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Gl. Klausdalsbrovej 482, 2730 Herlev

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg:9570  Konto: 13046557).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børn og Unges Trivsels aktiviteter til gavn for nuværende og tidligere anbragte unge mellem 15-30år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02634