Børne og Unges Mærkesager

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Stensballevej 2, 8700 Horsens

CVR-nr.: 35558861

Indsamlingsperiode

Fra den 1. februar 2020 til den 31. januar 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.bum-org.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02108