Youth Empowerment Mission DK

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Børn og Unges Fælles Fremtid c/o Scandilønn (tidligere Youth Empowerment Mission DK)

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.340394) og konto-overførsel (Reg. 7245 konto:0001789894)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02669