Bøger til Mosul

14-08-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Merete Riisager Andersen, Mia Druedal Munch & Søren Poul Nielsen.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2020 til den 14. august 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier (Facebook, LinkedIn). Indsamling af bøger.

Indsamlingens formål

Formålet med indsamlingen er at bistå universitetsbiblioteket i Mosul med at indsamle relevante akademiske, engelske, bøger til brug for de studerende.

Såfremt der ikke indsamles nok bøger, eller de rette bøger, destrueres bøgerne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. februar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02684