Blindsmagerne Podcast

25-06-2021

Kontaktoplysninger

Komitéen består af Henrik Lehm, Phillip Nordstrand Nielsen og Nikolaj Støve Skydsgaard

Indsamlingsperiode

Fra den 26. juni 2020 til den 25. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved online indsamlingsplatform (www.10’er.dk).

(Indsamlingskonto: Reg.nr.: 0106 Kontonr.: 6294397394)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af podcasten i form af: forberedelse- og research af gæster og indhold, udgifter til hosting af podcasten (så den kan udgives på digitale platforme), transportudgifter samt indkøb af video- og lydudstyr.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02576