Blindmotion

31-10-2021

Kontaktoplysninger

Knøsen 24, 2670 Greve – CVR 41109467  

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2020 til den 31.oktober 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.blindmotion.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.648422) og konto-overførsel (Reg. 7620 Konto 2136933)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Synshandicappedes Motionsfond. Herunder til at fremme motion, bevægelse og idræt for personer med syns-handicap.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02750