Black Lives Matter Denmark - Indsamling til demonstartioner

28-05-2021

Kontaktoplysninger

Havrens Kvt 5, 2620 Albertslund. CVR. 38856642.

Indsamlingsperiode

Fra den 29. maj 2020 til den 28. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.blacklivesmatter.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og SMS. De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay Box56290, Box68830 og Box14628) og kontooverførsel (Reg. 2277 Konto 6297954936)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Black Lives Matter Denmarks arbejde til fordel for antiracisme og humanitært arbejde, herunder udgifter til demonstrationer og øvrige events.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 28. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00147