BETHELKIRKENS BAPTISTMENIGHED

30-06-2021

Kontaktoplysninger

Niels Ebbesens Gade 14, st., 9000 Aalborg, CVR 61958215

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juli 2020 til den 30. juni 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.bethelkirken.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook, Instagram).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 377666) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Bethelkirkens missionsarbejde og daglige drift.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. december 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02537