Baptistkirken i Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Lærdalsgade 7, 2300 København S - CVR 62756616

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.baptistkirken.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.143404) og kontooverførsel (Reg. 3201 Konto 3204030707)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgivelse og distribution af bladet baptist.dk samt produktion af webmagasinet baptist.dk

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03130