B.A.C.A. International Denmark

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Fredensgade 14, 7400 Herning - CVR 37169242

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2021 til den 31. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events og merchandise.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13231567) og mobile betalingsløsninger (Nr. 286011 og 883216)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for B.A.C.A. International Denmarks arbejde for misbrugte børn. Herunder kendskabet til organisationen B.A.C.A. International Denmark og styrkelse af arbejdet med børn så de ikke behøver at være bange for den verden de lever i.
Vest, mærker, bamser, tæpper, klistermærker og andre ting til børnene samt arrangementer der styrker børnenes selvtillid og fælleskabet med deres B.A.C.A. familie. Træning af medlemmer, supporterer og specielt de primære, der har brug for at vide, hvordan man interagerer med misbrugte børn. Terapi til børnene, når det er nødvendigt.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03644