Awa Aid

31-01-2021

Kontaktoplysninger

Thrigesvej 54, 6100 Haderslev – CVR 34792607.

Indsamlingsperiode

Fra den 8. december 2020 til den 7. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser (CVR 30547268, 40637125, 29954038, 39508222, 34248354, 25191501), plakater og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.5386 Konto 53860247046).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for eleverne på St. Johns School for the deaf, Serrekunda, Gambia, Vest Afrika. Herunder til madvare da eleverne sulter, grundet Corona er priserne på madvarer øget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00221