Autisme Ungdom

31-07-2021

Kontaktoplysninger

Banestrøget 19, 2., 2630 Taastrup.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.autismeungdom.dk), sociale medier (Facebook), og merchandise. De indsamlede midler modtages mobile betalingsløsninger (Nr.270845) via kontooverførsel (Reg. 5371 konto 0000246264).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Autisme Ungdoms arbejde for et mere autisme venligt Danmark, for unge med autisme og unge pårørende i alderen 13 til 30 år.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. januar 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02493