Ateistisk Selskab

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 169, 2500 Valby - CVR 33099339

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ateist.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.78472) og kontooverførsel (Reg.9570 Konto 13063117)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift, kampagner og Folkemødet

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03146