Amma-Danmark - (Transport af brystproteser)

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Vesborgvej 15, 8240 Risskov - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.amma-danmark.dk, www.globalgivning.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 39040) og kontooverførsel (Reg. 8401 Konto 1061847)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for transport af brystproteser til Indien, Amrita Institute of Medicin and Science (AMIS) i Kochi.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, at formålet ikke kan opfyldes eller der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt skal midlerne anvendes til Embracing The World.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03286