AMIS - A More Inclusive Society

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Enghavevej 80 2450 København SV – CVR 18276933

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul (www.europeanhouse.org).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.202655)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02855