Alfa-1 Danmark

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Sangfuglestien 5, 2400 København NV - CVR 27390684

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.alfa-1.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 67648) og kontooverførsel (Reg.3001 Konto 12484178)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde for patienter med Alfa-1 antitrypsinmangel.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03962