Al-Ayn Almennyttig Fond

21-10-2021

Kontaktoplysninger

Rovsingsgade 88, 2200 København N - CVR 39753553

Indsamlingsperiode

Fra den 22. oktober 2020 til den 21. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alayn.dk), sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 566227) og kontooverførsel (Reg. 5327 Konto 0245668).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for støtte i form af uddeling af mad til forældreløse børn i Irak (Thibeeha: religiøs afgift).

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00262