Al-Ayn Almennyttig Fond

21-10-2021

Kontaktoplysninger

Rovsingsgade 88, 2200 København N - CVR 39753553

Indsamlingsperiode

Fra den 22. oktober 2020 til den 21. oktober 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alayn.dk), sociale medier, salg/auktion og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 566227) og kontooverførsel (Reg. 5327 Konto 0245668)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for bygning af psykologiske rehabiliteringscentre til forældreløse børn i hele Irak.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 21. april 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-701-00247