Agri Business Development

30-05-2021

Kontaktoplysninger

Agri Business Development, Provsteløkken 29, 5200 Odense V

CVR. 40338187

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 30. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.danishagrodevelopment.webnode.dk), online indsamlingsplatform og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 184300) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til uddannelse og efteruddannelse af landmænd fra udviklingslande samt udgifter til vidensdeling om foreningens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02458