Agi Projects

23-03-2021

Kontaktoplysninger

Mariendalsvej 62, 1. 1. 2000 Frederiksberg - CVR 39613344

Indsamlingsperiode

Fra den 5. april 2020 til den 23. marts 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.agiprojects.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.0106 Konto 4395551332)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forbedring af børnenes levevilkår i et børnehjem i Tanzania. Herunder til gode projekter for børnene.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til måltider til børnene.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 23. september 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03442