Århus Islamisk Trossamfund

14-11-2021

Kontaktoplysninger

Nørre Allé 34, 8000 Aarhus C - CVR 36144106

Indsamlingsperiode

Fra den 15. november 2020 til den 14. november 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 322587)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Århus Islamisk Trossamfund. Herunder husleje, el, vand, varme mm.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 14. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-03003