Aalekvasen Anna

31-05-2021

Kontaktoplysninger

Aalekvasen Anna, Træskibshavnen 221, 8000 Aarhus C

www.aalekvasenanna.dk

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2020 til den 31. maj 2021.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aalekvasenanna.dk) & sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 16896) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at dække foreningens omkostninger forbundet med Aalekvasen Anna.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. november 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02464