24 Timer I Hjallerup

31-12-2021

Kontaktoplysninger

Algade 15, 9320 Hjallerup - CVR 39806673

Indsamlingsperiode

Fra den 19. februar 2021 til den 31. december 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www. 24timerihjallerup.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 558118, 135536, 609492, 632883) og kontooverførsel (Reg. 7681 Konto 0007447139)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Julemærkehjemmet i Hobro

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03282