1,6 & 2,6 millionklubben.dk

30-11-2021

Kontaktoplysninger

Webersgade 7, 3. th. 2100 København Ø - CVR 35931392

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2021 til den 30. november 2021

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.25333094) og kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 0011567622)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskning med et kønsperspektiv, til støtte for forskning i kvinders sundhed i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. maj 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03354