Venligboerne Randers

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Neikilsvej 6, 8920 Randers NV

Indsamlingsperiode

Fra den 25. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.venligboerne-randers.dk), sociale medier (Facebook, Instagram, Twitter) og salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens generelle virke, herunder bl.a. indkøb til foodbank, køb af reservedele til cykler/computere der skal istandsættes, økonomisk støtte til husleje/driftsomkostninger, kørselsfradrag til frivillige o.l.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02174