Valgmenigheden Church of love

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Østergade 11, 5492 Vissenbjerg

CVR 36146125

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.churchoflove.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til drift af kirken samt kirkens arbejde. Herunder foredrag, sommerlejr, gudtjenester og sociale arrangementer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02041