VaccinationsForum

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Dønnevældevej 40, 3230 Græsted, CVR 26108713

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår hjemmeside/donationsmodul, sociale medier og ny-hedsbrev.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 55750) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den daglige drift af sekretariatet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02547