Trail Builders Copenhagen

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Kastanievej 4, 2840 Holte, CVR 34391394

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook) og skilte i Rude Skov.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.454822).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Trail Builders Copenhagen vedtægts-bestemte formål. Herunder materialer til at bygge MTB sporet i Rude Skov, værktøj til arbejdet, forplejning til de frivillige sporbyggere og generel drift af foreningen, inkl. uddannelse af foreningens medlemmer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02560