Thurø Foreningsfitness

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Svalevænget 2, 5700 Svendborg, CVR 41171472

Indsamlingsperiode

Fra den 4. oktober 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.288054) og konto-overførsel (Reg 9570 Konto 12998236)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for salg af folkeaktier. Hjælpe til opstart af Fitnessforening på Thurø.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02806