Støtteforeningen TRIVS' Venner

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vesterbrogade 202, st. tv.1800 Frederiksberg C

CVR 40893164

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via hjemmeside/donationsmodul (www.trivs.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, og postomdeling.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay) og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til etablering og drift af et TRIVS-hus i København for personer og familier ramt af afhængighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02047