Støtteforeningen for Gug Rope Skipping Elite

05-07-2020

Kontaktoplysninger

Støtteforeningen for Gug Rope Skipping Elite, Vestre Alle 3, 2. tv. 9000 Aalborg

CVR nr. 30315405

Indsamlingsperiode

Fra den 5. marts 2020 til den 5. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlings-platform (Gofundme) og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for sjippeudøvernes udgifter for rejse, ophold og deltagelsesgebyr i forbindelse med deres deltagelse ved verdensmesterskabet i ”Jump Rope”, der afholdes i Ottawa, Canada sommeren 2020.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 5. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02267