Slagelse Multi Kultur forening

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Landsgravvej 27, 4200 Slagelse, CVR 35726144

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (MobilePay nr. 54075) og kontooverførsel (reg. nr.:5356 kontonr.:0544437).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udgifter og vedligeholdelse i foreningen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02552