Slagelse American Football Club

01-07-2020

Kontaktoplysninger

Enghavevej 187, 4241 Vemmelev, CVR 33273584

Indsamlingsperiode

Fra den 28. januar 2020 til den 1. juli 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (Gofundme) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til transport og camp for danske piger ved deltagelse af Nordic Girls Camp i Helsinki den 6-8 marts 2020.

I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til deltagelse af Nordic Girls Camp 2021.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 1. januar 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02187