Scleroseforeningens lokalafdeling Næstved og Vordingborg

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Mosedalvej 15, 2500 Valby

CVR 31308658

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved indsamling af flaskebóner via opstillede automater i udvalgte SPAR ”Min Købmand” forretninger i Næstved og Vordingborg kommuner.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for forskningen af Sclerose. Derudover skal midlerne anvendes til fordel for lokalafdelingens aktiviteter i henhold til gældende fordelingsnøgle, som fastsat af Scleroseforeningen.

Indsamlingsområde

Næstved og Vordingborg kommune.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 19-700-02038