Rød-Grøn Ungdom - RGU

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Vendsysselvej 12, 2. th., 2720 Vanløse - CVR. 41142707.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.rungdom.dk) og sociale medier. De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Rød-Grøn Ungdom.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-701-00132