Norlys Energi A/S

31-12-2020

Kontaktoplysninger

Edison Park 1, 6715 Esbjerg N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.lysiafrika.dk) og SMS.

De indsamlede midler modtages via kontooverførsel.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til køb af solcellelamper og solcelleanlæg til Uganda samt til distribution, opsætning og vedligehold af disse (projekt ”Lys i Afrika”) i samarbejde med JEEP Folkecenter i Uganda.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-700-02153